Loading...

Czas pandemii to czas wyzwa, take dla seniorw.

Osoby starsze czsto skazane s na samotno. Pandemia j potguje. Dochodzi strach, lk przed wyjciem z domu, zrobieniem zakupw, przed spacerem.

To, co do tej pory wydawao si codziennoci teraz moe by zagroeniem.

Seniorzy to grupa najbardziej naraona na konsekwencje koronawirusa. Osoby starsze znajduj si w grupie podwyszonego ryzyka.

Nierzadko zmagaj si chorobami przewlekymi, co osabia ich ukad immunologiczny.

Dlatego tak wane jest, aby dba o nasz odporno i ? w miar moliwoci ? nie naraa si na zachorowanie.

Ju 30 marca2020r na polecenie prezydenta miasta Romana Smogorzewskiego Wydzia Zdrowia Publicznego i Spraw Spoecznych publicznego, kierowany przez Ew Milner-Kochask, uruchomi akcj pn. ?Maseczki dla seniora?. Zakupiono 10 maszyn do szycia, specjaln bawen, nici oraz gumk i przybory krawieckie, ktre przekazano Stowarzyszeniu Potrzebujcym NADZIEJA. Tam wolontariusze rozpoczli szycie maseczki, ktre ju w pierwszej poowie kwietnia trafiy w pierwszej kolejnoci do rodowiska seniorw. W sumie uszyto i rozdano kilka tysicy maseczek, ktre trafiy midzy innymi do Suchaczy Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Senior+.

Do tego naley doda, i wramach akcji ?Maseczka dla Polski" Wydzia zoy dodatkowo zamwienie na 110 tysicy sztuk maseczek. Jednak Ze wzgldu na bardzo due zapotrzebowanie z caej Polski, do Legionowa dotrze okoo 50 000 sztuk. Dostawa przewidywana jest na przeom maja i kwietnia. Maseczki te bd bezpatne. Jako wsparcie dla suby medycznej, w ostatnich dniach, Urzd Miasta przekaza legionowskim podmiotom medycznym i szpitalowi w Nowym Dworze Mazowieckim 5 tys. szt. maseczek. Zakupione maseczki chirurgiczne speniaj najwysze standardy zgodne z wytycznymi Gwnego Inspektora Sanitarnego. Jako pierwsi otrzymali je ratownicy legionowskiego pogotowia. Kolejne wsparcia udzielone zostanie przychodniom Zdrowie i Legio-med.

Dodatkowo, dziki wsparciu legionowskiej firmy Air-Pol, urzd prowadzi akcj dystrybucji 1000 szt. maseczek wielokrotnego uytku. Akcja dedykowana jest osobom w wieku 60+, a do jej realizacji zostanie wykorzystano miejski serwis sms. Aby otrzyma maseczk naley wysa SMS pod numer 4777 o treci UML.ZDROWIE/adres domowy. Po weryfikacji, maseczki s dostarczone do skrzynki osoby zgaszajcej zapotrzebowanie. Maseczki wykonane przez Air-Pol nadaj si do prania w temperaturze 60 stopni Celsjusza i zostay wykonane z wysokiej jakoci materiaw. Od 16 kwietnia maseczki bd dostarczane pod wskazany adres.

Andrzej Karski

Na zdjciach, moment przekazania maszyn do szycia i materiaw na maseczki przez Naczelnik Wydziau Zdrowia p. Ew Milner-Kochask na rce prezesa Stowarzyszenia Pomocy Potrzebujcym NADZIEJA p. Romanowi Biskupskiemu.

"Motto"

Wiek emerytalny po to jest ci dany,

By realizowa niespenione plany.

Wic nie ma co patrze

Na sw kart zdrowia,

Tylko yka ycie i si delektowa,

Bra wszystko, co jeszcze

Do wzicia zostao,

Pki posuszestwa nie odmwi ciao.

Przytoczony wyej wiersz, wyjtkowo pasuje do przey z jakimi mielimy do czynienia w czasie obchodzenia urodzin naszych dwch seniorw jubilatw ? pukownika Kazimierza Przymusiskiego, ktry 5.02.20 ukoczy 93 lata ycia oraz pukownika Mieczysawa Kasiaka. ktry ukoczy niemal w tym samym czasie 87 rok ycia. Obydwaj jubilaci, mimo, e przeszli w ostatnim czasie udary mzgw oraz dokuczaj im inne zwizane z podeszym wiekiem choroby, aktywnie uczestnicz w zajciach Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym zwaszcza Klubie Bryda Sportowego oraz Klubie Szachowym. Kazimierz Przymusiski jest najstarszym czonkiem tych klubw. Doda naley, i posiada on tytu zawodnika kategorii pierwszej i jest mistrzem klubowym.

Jubilaci seniorzy, podczas spotkania czonkw klubw, z okazji swych urodzin, otrzymali od dyrektora LUTW Romana Biskupskiego dyplomy z yczeniami a koledzy z obydwu klubw odpiewali im tradycyjne "Sto lat"! Obydwaj zapewnili, e nie zamierzaj poddawa si przeciwnociom losu i nadal realizowa bd swe marzenia, dajc przykad modszym pokoleniom.

Hanna Przymusiska

Bryd ? ksica gra

Jeeli szachy nazywamy gr krlewsk, to bez adnej przesady bryd mona nazwa gr ksic. Jest to gra wspaniaa, choby z tego wzgldu, e angauje przy jednym stoliku cztery osoby, a ilo kombinacji rozdawanych kart siga milionw. Praktycznie nie zdarza si ten sam ukad dwukrotnie. Bryd to jednak nie tylko gra karciana, to take sport, gdzie nie licz si warunki fizyczne. Dziewczyna moe wygra z chopcem, may z duym, mody ze starym.
W bryda mona gra praktycznie wszdzie, w domu, klubie, dowolnej sali, w sanatorium, na wczasach, a nawet w namiocie czy na play. Spor popularnoci ciesz si take rozgrywki internetowe, gdzie przy ?stoliku? mona zagra z zawodnikami niemal z caego wiata.

W naszym kraju stale lub okazyjnie gra co najmniej milion osb, w Europie - kilkanacie milionw, a na wiecie ? nawet kilkaset milionw. Bryd to gra, o ktrej jedni twierdz, e jest atwa, inni, e trudna. Wprawdzie aby nauczy si gra na poziomie podstawowym, wystarczy kilka dni, ale eby zosta arcymistrzem, trzeba wielu, wielu lat cikiej pracy. Wiedz o tym zwaszcza zawodnicy zrzeszeni w Polskim Zwizku Bryda Sportowego, ktrzy startuj
w licznych zawodach organizowanych w klubach, ligach okrgowych oraz na zawodach krajowych i midzynarodowych.

Bryd stanowi znakomity sposb na spdzenie wolnego czasu w szerszym gronie znajomych. To jednak nie wszystko, gdy, jak wskazuj liczne badania i analizy naukowe, gra ta jest znakomitym antidotum na zachowanie zdrowia seniorw, zwaszcza zdrowia psychicznego. Wyniki bada mwi np. a o czterokrotnie mniejszej zapadalnoci na Alzheimera wrd grajcych w porwnaniu z niegrajcymi. A wic osoby starsze powinny gra w bryda i to co najmniej z trzech wzgldw. Po pierwsze, gra ta buduje tzw. rezerw poznawcz mzgu, a demencja opnia si lub wcale nie nadchodzi. Po drugie, kontakty towarzyskie daj szans osobom starszym, czsto samotnym, unikn izolacji spoecznej. Po trzecie, gra ta wzmacnia system odpornociowy czowieka, poniewa zwiksza wytwarzanie limfocytw, ktre niszcz bakterie i wirusy. Jednym sowem, warto nauczy si i gra
w bryda. A nauczy si mona, midzy innymi, w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie amatorzy tej ksicej gry spotykaj si w kady wtorek o godzinie 16.30. Emocje gwarantowane.

Janusz Krlikowski- Mistrz Regionalny

Legionowscy seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz z Klubu Senior+, 10 stycznia 2020r., zaproszeni zostali do przedszkola Nr 12 im. Krla Maciusia na tradycyjne jaseka, przygotowane przez wychowawczynie a wystawione i odegrane przez szeciolatki z grupy ?Myszki?. Monta sowno-muzyczny przygotoway panie Monika Skok-Grella oraz Marta Krynicka. W inscenizacji wykorzystano te kilka utworw autorskich pani Barbary Jankowskiej.

Podczas jaseek, zwaszcza wykonywania najbardziej znanych kold, jak: ?Pjdmy wszyscy do stajenki?, ?Przybieeli do Betlejem?, ?Anioeczku?, ?Bosy pastuszek? czy ?Powitajmy Go!? w oczach ogldajcych widowisko seniorw pojawiy si zy wzruszenia, a po kadym utworze w wykonaniu maluchw dugo nie milky brawa.

Inscenizacja nie tylko bya wzruszajca, ale i stosunkowo duga i seniorzy nie mogli si nadziwi, i tak mali wykonawcy zapamitali a tyle stosunkowo trudnego tekstu. Po zakoczeniu przedstawienia serdecznie podzikowali zarwno wychowawczyniom, jak i maym artystom. Spotkanie zakoczy may poczstunek w postaci ciastek, soczkw, kawy i herbaty. Wspomnie naley, i dzieci podaroway wszystkim seniorom wykonane wasnorcznie prezenty w postaci maych, kolorowych bawankw.

Seniorzy ze swej strony zaprosili dzieci do swojego klubu na Dzie Dziadka i Babci.

Tekst i foto: Andrzej Karski

Grupa legionowskich seniorw reprezentujcych Zwizek Rencistw i Emerytw, Uniwersytet III Wieku oraz Klub Senior+ wybraa si na podkarpacie do Krynicy Zdroju, aby spdzi tam czas wit Boego Narodzenia i Nowego Roku. Cz z nich udaa si tam pocigiem a cz prywatnymi samochodami. Pobyt w Orodku i Sanatorium ?Lenik-Drzewiarz? zorganizowaa, znana legionowska wolontariuszka, pani Hanna Przymusiska.
W tym duym obiekcie wypoczynkowym oprcz legionowian zakwaterowani zostali rwnie seniorzy z Jeleniej Gry oraz z Gogowa.

Krynica powitaa przybyych opadami niegu z deszczem, a nastpnie niegu. Nie zniechcio to jednak nikogo do dugich, codziennych spacerw. Tym bardziej, e gospodarze obiektu zadbali zarwno o sprawne zakwaterowanie jak i dobre posiki. niadania, obiady
i kolacje byy nie tylko urozmaicone, ale smaczne i obfite, zwaszcza za kolacja wigilijna oraz dania witeczne i noworoczne. Podczas Wigilii na stoach pojawio si dwanacie tradycyjnych postnych potraw, w tym czerwony barszcz z uszkami, ledziki, karp smaony i w galarecie.

Dugie poranne i wieczorne spacery po uzdrowisku przynosiy niezapomniane wraenia. Tu przy gwnej ulicy Jzefa Pisudskiego mona byo podziwia pikny pomnik najbardziej znanego mieszkaca Krynicy, honorowego obywatela miasta, Jana Kiepury, ktry wybudowa tam w 1933 roku, stojcy do dzi, hotel ?Patria? (Ojczyzna). Pomnik odsonity zosta 2004 roku. Jak mona byo przekona si podczas spacerw nie jest to jedyny pomnik w miecie. Na placach i skwerach stoi pomnik Nikifora Krynickiego a take popiersia Adama Mickiewicza, Jzefa Ignacego Kraszewskiego oraz zaoyciela uzdrowiska, Jzefa Dietla. Wszystkie popiersia, jak gosz napisy, ustawiono w XIX i na pocztku XX wieku, gdy Krynica bya jeszcze niewielkim gralskim miasteczkiem. Popiersie A. Mickiewicza ustawiono tam w 1906 roku. Pomnik ten przez wiele lat by miejscem rnych uroczystoci Patriotycznych. Pomys ufundowania powsta w czasie przyjcia wydanego w sierpniu 1883r. na cze ostatniego
z yjcych przyjaci Mickiewicza, Edwarda Odyca. Z kolei, popiersie i aweczk
J.I. Kraszewskiego odsonito w 1881 roku, na pamitk pobytu leczniczego pisarza w Krynicy
w 1866 roku.

Podczas licznych spacerw seniorzy zawdrowali take na Kopiec Puaskiego, ktry usypano w 1929 roku, w 150 rocznic jego mierci. Na jego szczycie podziwiali granitowy cok z odlan w brzie podobizn bohatera. Kazimierz Puaski walczy w tej okolicy w latach 1769-1970 podczas Konfederacji Barskiej.

Najbardziej sprawni fizycznie seniorzy zawdrowali na dominujc nad Krynic Gr Krzyow oraz Gr Parkow, na ktr mona byo take wjecha zabytkow kolejk linowo szynow oddan do uytku w 1937 roku. Nazwa Gra Krzyowa przyja si po ustawieniu
w 1886 r., w setn rocznic Konfederacji Barskiej, drewnianego krzya. Podobno znaczy on zapomniane mogiy konfederatw polegych w okolicach Krynicy. Teraz Krzy jest metalowy i stoi nieco poniej szczytu. Obok znajduje si platforma widokowa.

Gra Parkowa, pooona na wschd od centrum uzdrowiska, osigajca w swej kulminacji 741 m n.p.m. od blisko dwch wiekw stanowi park uzdrowiskowy. Pierwsze alejki spacerowe wyznaczone zostay w 1810 r. Wielokrotnie modernizowane i rozbudowywane s do dzi miejscem spacerw kuracjuszy i turystw. Najczciej odwiedzany zachodni stok gry ma do zaoferowania cztery stawy uzdrowiskowe zwane "Czaplimi Stawami", najwikszy spord nich to Staw abdzi. Na poudnie od staww znajduje si statua Matki Boskiej - askami synca wzniesiona w 1865 roku. Wyej Polana Michasiowa a na jej skraju rdeko "Bocianwka". Na poudnie mona zej do odwiertw "Zubera" i do pomnika z aweczk Ignacego Jzefa Kraszewskiego. Na pnocnym stoku gry, nad dolin Palenicy, zachoway si dwie XIX wieczne altanki "Marzenie" i "Wanda".

To jednak nie koniec atrakcji, z jakich mogli skorzysta legionowscy seniorzy. Niemal codziennie udawali si oni do pooonej przy krynickim deptaku, Pijalni Wd Mineralnych,
z ktrych synie Krynica. Tam, w otoczeniu egzotycznych rolin, mogli sprbowa takich wd jak: ?Kryniczanka?, ?Sotwinka?, ?Jan?, ?Jzef?, ?Mieczysaw? oraz ?Tadeusz?. Ich waciwoci wykorzystywane s od lat przy leczeniu rozmaitych schorze.

?Kryniczanka?, pobudza apetyt, uatwia trawienie i reguluje przemian materii. ?Sotwinka?, stosowana w przewlekych nieytach przewodu pokarmowego, schorzeniach przewodu pokarmowego, miadycy, zaburzeniach gruczow dokrewnych, drg moczowych, chorobach wynikych z niedoboru magnezu (nerwice, stany stresowe) oraz w nerwicach. ?Jan?, bardzo moczopdna, idealna w leczeniu kamicy nerkowej i w przewlekych stanach zapalnych drg moczowych. Stosowana rwnie przy skazie moczanowej, miadycy i cukrzycy, gdy obnia poziom cholesterolu we krwi. ?Jzef?, stosowany w leczeniu schorze drg moczowych i nerek, a take przy niektrych schorzeniach przewodu pokarmowego, oraz przy leczeniu niedokrwistoci. ?Mieczysaw?, stosowany przy chorobach przewodu pokarmowego, nerek, skazie moczanowej oraz niedokrwistoci. ?Tadeusz?, wykorzystywany przy nadkwasocie odka, niedowadzie odka, nieytach jelita cienkiego, wrzodziejcych nieytach jelita grubego oraz przy niedokrwistoci, a take przy niektrych alergicznych schorzeniach przewodu pokarmowego.

Poza spacerami seniorzy mogli skorzysta take z innych form aktywnoci, o ktre zadbali gospodarze orodka. Organizowane byy wieczorki taneczne, w tym zabawa sylwestrowa, a take kuligi z pochodniami, biesiady przy ognisku z gralsk muzyk i poczstunkiem oraz liczne wycieczki autokarowe, w tym na Sowacj i na Wgry. Na Sowacji mona byo uda si m.in. do kpielisk termalnych i wd siarkowych, za na Wgrzech odby rejs statkiem po Dunaju, zdegustowa w wiosce wgierskiego wina oraz zwiedzi najciekawsze zabytki Budapesztu. Jednym sowem, atrakcji nie zabrako i seniorzy z ogromnym alem opuszczali gocinn Krynic, zapewniajc si wzajemnie, e jeszcze tam niejednokrotnie wrc.

Tekst i foto: Andrzej Karski

Przed witami Wielkiej Nocy spotykamy si w gronie znajomych i przyjaci, aby podzieli si, zgodnie z wieloletni, ugruntowan ju tradycj, wiconym jajeczkiem. Na spotkanie takie umwili si rwnie legionowscy seniorzy. Tym razem witowali w szerszym gronie, gdy do suchaczy Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku doczyli czonkowie nowo otwartego legionowskiego Klubu Senior+. Na spotkanie przybyli licznie zaproszeni gocie w tym prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, ktry przekaza seniorom Zyczenia Wielkanocne. yczenia swoim podopiecznym zoy take rektor uniwersytetu Roman Biskupski. Jajeczko powici ks. ????????????

A.Karski

Foto: autora

LegionowskiUniwersytetTrzeciegoWieku

ul. marsz. Jzefa Pisudskiego 3
(wejcie od ul. Mikoaja Kopernika)

05?120 Legionowo


GODZINY OTWARCIA:

Poniedziaek?pitek: 08:00-16:00

ADRESE-MAILOWY:

spp-nadzieja@wp.pl;

uniwersytet.lutw@wp.pl

SEKRETARIAT:

tel.: /22/ 784- 05 -15

NUMER KONTA:

Bank Spdzielczy w Legionowie

94 8013 0006 2001 0006 6279 0002