Dane liczbowe i informacje podstawowe o działalności Klubu Senior+w 2019 roku

 

W 2019 roku akces do Klubu Senior+ w Legionowie, składając kwestionariusz osobowy, zgłosiło w sumie 47 osób, w tym 39 seniorek i 8 seniorów. Zgodnie z wymogami Programu Senior+ zakwalifikowano spełniające kryteria 42 osoby, z czego przyjęto do placówki 15 osób, które uczestniczyły w organizowanych zajęciach. Pozostałe osoby były w tzw. „rezerwie kadrowej”. Podyktowane to było tym, iż jak pokazywała praktyka podobnych placówek działających w kraju, w podeszłym wieku występuje duża rotacja osobowa. I tak, w sumie w ciągu roku, z Klubu Senior+ z różnych powodów odeszło 25 osób (jedna osoba zmarła, kilkanaście odeszło z powodów zdrowotnych, inne wyjechały lub zrezygnowały na własną prośbę). W klubie pozostało 22 osoby, w tym 4 mężczyzn i 18 kobiet. Seniorzy ci uczestniczyli w zajęciach zamiennie, tak, że wymóg 15 osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ był stale spełniony.

Poniżej przedstawione zostały pozostałe dane liczbowe dotyczące Klubu.

 

1. Liczba osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

- 4 osoby, w tym dwie po przebytym udarze, oraz dwie niepełnosprawne ruchowo

2. Ilość wolontariuszy

- 14 osób – prowadzących: Akademię Umysłu, Kącik Literacki, warsztaty komputerowe, warsztaty rękodzieła, warsztaty kosmetyczne, pogadanki, wycieczki oraz zajęcia wolontariatu.

3. Realizowane usługi socjalne (liczba osób korzystających z usług oraz

zakres realizowanych usług)

- 15 osób – jeden gorący posiłek dziennie, gorące napoje, pomoc w robieniu zakupów, utrzymaniu higieny oraz wykonywaniu codziennych czynności pielęgnacyjnych.

4. Usługi edukacyjne (liczba osób korzystających z usług oraz zakres

realizowanych usług)

- 15 osób – prowadzenie kursu komputerowego, nauki języka rosyjskiego, pogadanki i prelekcje tematyczne, konferencje, wykłady oraz wycieczki.

5. Usługi kulturalno-oświatowe (liczba osób korzystających z usług oraz

zakres realizowanych usług)

- 15 osób – udział w imprezach kulturalnych, jak koncerty, recitale, festiwale, wycieczko do kina, teatru i muzeum oraz w imprezach integracyjnych.

6. Usługi sportowo-rekreacyjne (liczba osób korzystających z usług oraz

zakres realizowanych usług)

- 12 osób – spartakiada seniorów, wycieczki, wyjazdy na Baseny Termalne, wyjścia na pływalnię oraz konkursy i rozgrywki planszowe i karciane (szachy, brydż, itp.).

7. Usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii (liczba osób korzystających z usług oraz zakres realizowanych usług)

- 15 osób – masaże oraz ćwiczenia lecznicze i relaksacyjne, treningi jogi, treningi na przyrządach, taniec solo, taniec towarzyski, wieczorki taneczne.

8. Usługi aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy (liczba osób korzystających z usług oraz zakres realizowanych usług)

- 11 osób – współpraca między Klubem a Przedszkolem im. Króla Maciusia oraz Żłobkiem „Motylkowy Świat” - wzajemne wizyty i imprezy integracyjne.

9. Usługi terapii zajęciowej (liczba osób korzystających z usług oraz zakres realizowanych usług)

- 15 osób – zajęcia w Akademii Umysłu, Kącika Literackiego, gry i zabawy towarzyskie, warsztaty rękodzieła (origami), warsztaty komputerowe, warsztaty kosmetyczne oraz warsztaty kulinarne. Konferencje, wykłady i prelekcje tematyczne.

10. Inne (rodzaj usług, liczba osób korzystających z usług)

- 15 osób – towarzyskie imprezy integracyjne (obchodzenie imienin, urodzin i rocznic) oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.  

 

W 2019 roku w Klubie Senior+ przeprowadzono:

PRELEKCJE

- 25 prelekcji tematycznych, w tym prelekcje o przyrodzie regionu Zalewu

Zegrzyńskiego, o Podlasiu, Republice Irlandii, o Wilnie i Lizbonie, o atrakcjach turystycznych Polski, zabytkach Warszawy, ciekawostkach z Podlasia, uzdrowisku w Ciechocinku, przyrodzie Warmii i Mazur, Podkarpaciu i Bieszczadach oraz Górach Świętokrzyskich, Małopolsce, Śląsku, Pojezierzu Drawskim, Puszczy Białowieskiej, Morzu Bałtyckim i Półwyspie Helskim oraz o Izraelu, a także o zagrożeniach dla ludzi starszych oraz zapobieganiu i leczeniu cukrzycy;

 

WYCIECZKI

Zorganizowano i przeprowadzono:

- wycieczkę do Muzeum Historycznego Legionowa, gdzie zwiedzono z przewodnikami dwie wystawy;

- dwudniową wycieczkę do Zamościa;

- wycieczkę do pasieki w Chotomowie, gdzie zrealizowano warsztaty tematyczne poprowadzone przez Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”;

 

Seniorzy na zajęciach w pasiece „Nasze Pszczoły” w Chotomowie

 

- wycieczkę: Rejs statkiem po Wiśle, Kanale Królewskim i Zalewie Zegrzyńskim, ze zwiedzaniem Serocka i piknikiem nad zalewem.

 

Wycieczka statkiem po Zalewie Zegrzyńskim, do Serocka i Zegrza

 

- wycieczkę i pobyt w uzdrowisku w Ciechocinku;

- wycieczkę po Warszawie pn. „Tajemnice Starego Miasta”;

- zwiedzanie Warszawy, „Ogród Saski i okolice”;

- uczestniczono w organizacji 12 Wrześniowego Rajdu Pamięci na trasie Serock – Jadwisin – Zegrze (14.09.19r.);

- wycieczkę do Niepokalanowa, Żelazowej Woli oraz Sochaczewa;
- wycieczkę i udział w sprzątaniu Cmentarza Wojennego w Białobrzegach;

- wycieczkę do Liwa, Węgrowa i Starowsi;

- wycieczkę na grzybobranie do m. Górki Kosowskie;

- 10 wyjazdów na zajęcia z odnowy biologicznej na Basenach Termalnych
w Mszczonowie;

SPARTAKIADY I SPOTKANIA

- 28 maja udział w II Spartakiadzie Seniorów w Nasielsku. Uczestniczyły w niej udział reprezentacje: Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Serockiej Akademii Seniora. Nasi seniorzy zajęli I miejsce, zdobywając cztery puchary i kilka medali, w tym dwa złote.

- 24.08 VI Ogólnopolska Parada Seniorów w Warszawie; udział 8-osobowej delegacji Klubu Senior+ oraz 20 słuchaczy LUTW i 10 z Seniorskiej Aktywnej Grupy Animatorów SAGA;

- 19.09. - I Spotkanie Integracyjne Legionowskich Klubów Seniora zorganizowane przez Klub Seniora „AMICUS” przy kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej na Piaskach. Uczestniczyło w nim 15 seniorów z Klubu Senior+;

 

Członkowie Klubu Senior+ na I Spotkaniu Integracyjnym Legionowskich Klubów Seniora

 

- spotkanie z komendantem Straży Miejskiej;

- spotkanie w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie nt. „Bezpieczeństwa seniorów”;

- spotkanie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury;

- spotkanie z dyrektor OPS w Legionowie;

- spotkanie z przedstawicielką Legionowskiego Wolontariatu;

- spotkanie z dziećmi ze Żłobka Miejskiego w Legionowie „Motylkowy Świat”;

- spotkanie z okazji Dnia Dziecka – na zakończenie Roku Akademickiego w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z dziećmi z Przedszkola Miejskiego w Legionowie im. Króla Maciusia.

WARSZTATY TEMATYCZNE

- 250 warsztatów kulinarnych, podczas, których seniorzy przygotowywali potrawy według własnych pomysłów;

- 8 warsztatów kosmetycznych, prowadzonych przez profesjonalną kosmetyczkę;

- 8 warsztatów rękodzieła, podczas których uczestnicy poznawali m.in. tajniki origami;

 

Warsztaty origami

- 16 warsztatów komputerowych w ramach „kawiarenki internetowej”

- 12 warsztatów tanecznych, taniec solo;

- 8 warsztatów tańca towarzyskiego

- 18 spotkań w ramach „kącika literackiego”.

 

Prace plastyczne seniorów Klubu (origami)

REHABILITACJA (ruchowa i umysłowa)

Ponadto seniorzy brali udział w zajęciach gimnastyki ruchowej
i rehabilitacyjnej oraz w zajęciach jogi i jogi śmiechem.
W drugim kwartale 2019 r. pomieszczeniach klubu uruchomiono dwie sale do gimnastyki ruchowej i rehabilitacyjnej. Dzięki dofinansowaniu przez starostwo powiatowe zakupiono do nich dwa rowerki stacjonarne oraz wyposażono w przyrządy do ćwiczeń, w tym ATLAS, podarowany przez małżeństwo seniorów z Legionowa. Dzięki temu seniorzy, którzy mieli odpowiednie zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, mogli codzienne wykonywać ćwiczenia relaksacyjne.

 

Ćwiczenia relaksacyjne na przyrządach

 

Ponadto, w czwartym kwartale 2019 r., w znajdującej się w tym samym budynku co Klub, Przychodni MOJA uruchomiono nieodpłatne zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej dla Klubu Senior+. Seniorzy uczestniczyli w 70 sesjach rehabilitacyjnych (w trzech grupach po 10 minut na osobę);

- Przez 4 tygodnie (po dwie godziny tygodniowo) odbywały się nieodpłatne konsultacje i rozmowy z psychologiem;

- Przeprowadzono 36 spotkań w ramach uruchomionej w kwietniu br. „Akademii Umysłu”, która oferowała zajęcia i zabawy umysłowe, służące zachowaniu przez seniorów sprawności i jasności umysłu;

 

KONFERENCJE I WYKŁADY

Seniorzy z Klubu Senior+ wzięli także udział w spotkaniach i dwudniowych zajęciach ze specjalistami w legionowskiej „Poczytalni” nt.: „Moje finanse
i transakcje w sieci”
, dotyczące bezpieczeństwa seniorów
w Internecie, korzystania z urządzeń elektronicznych i załatwiania spraw
w bankach, firmach i urzędach.

Uczestniczyli także w Konferencji:

- „Ryzyka utraty sprawności Seniorów, diagnostyka, programy interwencyjne i rehabilitacja”.

 

Konferencja w legionowskiej „Poczytalni”

 

- Konferencji: - „Kardiologia i telemedycyna w opiece nad seniorami”;

- oraz wykładach:

- „Bezpieczne przekazywanie majątku;

- „Jak sprostać wyzwaniom współczesnego świata?”

- „Jak zintegrować środowisko osób starszych?”

- „Funkcjonowanie osoby starszej po śmierci małżonka”;

- „Jesień czas odpoczynku, zabaw, wesel, ale i ciężkiej pracy w kulturach ludowych”;

Ponadto, brali udział w licznych imprezach organizowanych przez Urząd Miasta, organizacje pozarządowe i Miejski Ośrodek Kultury, takich jak:

- Festyn 40 Dni Legionowa, gdzie mieli własne stoisko informacyjne;

- Festyn i Piknik Wojskowy przy DPD ARENA;

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;

- Koncert towarzyszący XXXVIII Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej w kościele pw. Św. Ducha w Legionowie;

- Druga edycja Festiwalu Szaniawskiego /w sali widowiskowej Ratusza Miejskiego/;

Seniorzy z Klubu Senior+ wzięli także udział m.in.:

- w koncercie Marka Majewskiego i Lubelskiej Federacji Dodnar;

- w koncercie „Via Crucis” w rocznicę śmierci Jana Pawła II;

- w koncercie Zespołu Artystycznego 50+ z okazji Światowego Dnia Inwalidy;

- w recitalach Piotra Machalicy pt. „Mój ukochany Młynarski” oraz Klementyny Umer pt. „Kiedy mnie już nie będzie”;

- w Spotkaniu Kabaretowym Cezarego Pazury pt. „Wujek Czarek na Żywo”;

- w imprezie „Misz-Masz” Artystyczny w legionowskiej „Poczytalni”;

- w koncercie „Trzy Kwartety” w ramach Salonu Artystycznego F. Chopina;

- w imprezie kulinarnej „Festiwal Foodtracku”, jaka odbyła się w macowy weekend przy legionowskiej „Arenie”.

Ponadto, wspólnie z Legionowskim Uniwersytetem III Wieku, zorganizowano i przeprowadzono dwie zabawy taneczne oraz wieczorek taneczny na inaugurację Roku Akademickiego LUTW;

Na zakończenie części opisowej trzeba nadmienić, iż Klub Senior+, jego zajęcia, dokonania oraz uczestnicy zajęć, systematycznie promowani byli
i opisywani w licznych artykułach na łamach kwartalnika „Legionowski Informator Senioralny”, w comiesięcznym dodatku do Gazety Powiatowej „Głos Seniora”, w miesięczniku „Ogólnopolski Głos Seniora” oraz „Ogólnopolskim Biuletynie UTW”.

 

Legionowska prasa senioralna

Nie sposób tu wymienić wszystkich przedsięwzięć, w jakich seniorzy uczestniczyli. Ich przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez zaangażowania, pozyskanych z niemałym trudem, aż 14 wolontariuszy, którzy z dużym zaangażowaniem, bezinteresownie i nieodpłatnie prowadzili wiele zajęć. Organizowali, przygotowywali i prowadzili oni mi.in.: „Akademię Seniora” – Robert Kozioł, kącik poezji – Hanna Przymusińska, kurs języka rosyjskiego – Marina Biskupska, warsztaty tematyczne, w tym kosmetyczne – Halina Karska oraz origami Krystyna Kania, pogadanki wolontarystyczne – Danuta Gawkowska, kursy komputerowe – Bożena Malesa, treningi umysłu oraz wycieczki i wyjazdy krajoznawcze – Piotr Kijak, publikacje – Tamara Stasiak, sprawy organizacyjne Kamil Piotrowski, dokumentacja fotograficzna – Zbigniew Oczkowicz, Czesław Karpiński, Grzegorz Cichocki.

 

Kierownik Klubu Senior+ Andrzej Karski

KLUB SENIOR+ OFICJALNE OTWARTY”


20 lutego 2019 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowoczesnej placówki dla legionowskich seniorów Klub Senior+. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, w tym wiceprezydent Legionowa Piotr Zadrożny, przewodniczący Rady Miejskiej, wicestarosta legionowski itd.

Oczywiście nie zabrakło bohaterów tej uroczystości legionowskich seniorów, którzy z tej placówki korzystają już od pierwszych dni lutego. To właśnie oni, w ramach warsztatów kulinarnych przygotowali kilka pysznych ciast, którymi poczęstowali przybyłych gości.

 

 

 

 

 

 

 

Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
(wejście od ul. Mikołaja Kopernika)

05–120 Legionowo


GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek—piątek: 08:00-16:00

 

 

 

ADRES E-MAILOWY:

spp-nadzieja@wp.pl;

uniwersytet.lutw@wp.pl

 

SEKRETARIAT:

tel.: /22/ 784- 05 -15

 

NUMER KONTA:

Bank Spółdzielczy w Legionowie

94 8013 0006 2001 0006 6279 0002