Dane liczbowe i informacje podstawowe o dziaalnoci Klubu Senior+w 2019 roku

W 2019 roku akces do Klubu Senior+ w Legionowie, skadajc kwestionariusz osobowy, zgosio w sumie 47 osb, w tym 39 seniorek i 8 seniorw. Zgodnie z wymogami Programu Senior+ zakwalifikowano speniajce kryteria 42 osoby, z czego przyjto do placwki 15 osb, ktre uczestniczyy w organizowanych zajciach. Pozostae osoby byy w tzw. ?rezerwie kadrowej?. Podyktowane to byo tym, i jak pokazywaa praktyka podobnych placwek dziaajcych w kraju, w podeszym wieku wystpuje dua rotacja osobowa. I tak, w sumie w cigu roku, z Klubu Senior+ z rnych powodw odeszo 25 osb (jedna osoba zmara, kilkanacie odeszo z powodw zdrowotnych, inne wyjechay lub zrezygnoway na wasn prob). W klubie pozostao 22 osoby, w tym 4 mczyzn i 18 kobiet. Seniorzy ci uczestniczyli w zajciach zamiennie, tak, e wymg 15 osb uczestniczcych w zajciach Klubu Senior+ by stale speniony.

Poniej przedstawione zostay pozostae dane liczbowe dotyczce Klubu.

1. Liczba osb z orzeczeniem o niepenosprawnoci

- 4 osoby, w tym dwie po przebytym udarze, oraz dwie niepenosprawne ruchowo

2. Ilo wolontariuszy

- 14 osb ? prowadzcych: Akademi Umysu, Kcik Literacki, warsztaty komputerowe, warsztaty rkodziea, warsztaty kosmetyczne, pogadanki, wycieczki oraz zajcia wolontariatu.

3. Realizowane usugi socjalne (liczba osb korzystajcych z usug oraz

zakres realizowanych usug)

- 15 osb ? jeden gorcy posiek dziennie, gorce napoje, pomoc w robieniu zakupw, utrzymaniu higieny oraz wykonywaniu codziennych czynnoci pielgnacyjnych.

4. Usugi edukacyjne (liczba osb korzystajcych z usug oraz zakres

realizowanych usug)

- 15 osb ? prowadzenie kursu komputerowego, nauki jzyka rosyjskiego, pogadanki i prelekcje tematyczne, konferencje, wykady oraz wycieczki.

5. Usugi kulturalno-owiatowe (liczba osb korzystajcych z usug oraz

zakres realizowanych usug)

- 15 osb ? udzia w imprezach kulturalnych, jak koncerty, recitale, festiwale, wycieczko do kina, teatru i muzeum oraz w imprezach integracyjnych.

6. Usugi sportowo-rekreacyjne (liczba osb korzystajcych z usug oraz

zakres realizowanych usug)

- 12 osb ? spartakiada seniorw, wycieczki, wyjazdy na Baseny Termalne, wyjcia na pywalni oraz konkursy i rozgrywki planszowe i karciane (szachy, bryd, itp.).

7. Usugi aktywnoci ruchowej i kinezyterapii (liczba osb korzystajcych z usug oraz zakres realizowanych usug)

- 15 osb ? masae oraz wiczenia lecznicze i relaksacyjne, treningi jogi, treningi na przyrzdach, taniec solo, taniec towarzyski, wieczorki taneczne.

8. Usugi aktywizujce spoecznie, w tym wolontariat midzypokoleniowy (liczba osb korzystajcych z usug oraz zakres realizowanych usug)

- 11 osb ? wsppraca midzy Klubem a Przedszkolem im. Krla Maciusia oraz obkiem ?Motylkowy wiat? - wzajemne wizyty i imprezy integracyjne.

9. Usugi terapii zajciowej (liczba osb korzystajcych z usug oraz zakres realizowanych usug)

- 15 osb ? zajcia w Akademii Umysu, Kcika Literackiego, gry i zabawy towarzyskie, warsztaty rkodziea (origami), warsztaty komputerowe, warsztaty kosmetyczne oraz warsztaty kulinarne. Konferencje, wykady i prelekcje tematyczne.

10. Inne (rodzaj usug, liczba osb korzystajcych z usug)

- 15 osb ? towarzyskie imprezy integracyjne (obchodzenie imienin, urodzin i rocznic) oraz spotkania z ciekawymi ludmi.

W 2019 roku w Klubie Senior+ przeprowadzono:

PRELEKCJE

- 25 prelekcji tematycznych, w tym prelekcje o przyrodzie regionu Zalewu

Zegrzyskiego, o Podlasiu, Republice Irlandii, o Wilnie i Lizbonie, o atrakcjach turystycznych Polski, zabytkach Warszawy, ciekawostkach z Podlasia, uzdrowisku w Ciechocinku, przyrodzie Warmii i Mazur, Podkarpaciu i Bieszczadach oraz Grach witokrzyskich, Maopolsce, lsku, Pojezierzu Drawskim, Puszczy Biaowieskiej, Morzu Batyckim i Pwyspie Helskim oraz o Izraelu, a take o zagroeniach dla ludzi starszych oraz zapobieganiu i leczeniu cukrzycy;

WYCIECZKI

Zorganizowano i przeprowadzono:

- wycieczk do Muzeum Historycznego Legionowa, gdzie zwiedzono z przewodnikami dwie wystawy;

- dwudniow wycieczk do Zamocia;

- wycieczk do pasieki w Chotomowie, gdzie zrealizowano warsztaty tematyczne poprowadzone przez Stowarzyszenie Sympatykw Pszczelarstwa ?Nasze Pszczoy?;

Seniorzy na zajciach w pasiece ?Nasze Pszczoy? w Chotomowie

- wycieczk: Rejs statkiem po Wile, Kanale Krlewskim i Zalewie Zegrzyskim, ze zwiedzaniem Serocka i piknikiem nad zalewem.

Wycieczka statkiem po Zalewie Zegrzyskim, do Serocka i Zegrza

- wycieczk i pobyt w uzdrowisku w Ciechocinku;

- wycieczk po Warszawie pn. ?Tajemnice Starego Miasta?;

- zwiedzanie Warszawy, ?Ogrd Saski i okolice?;

- uczestniczono w organizacji 12 Wrzeniowego Rajdu Pamici na trasie Serock ? Jadwisin ? Zegrze (14.09.19r.);

- wycieczk do Niepokalanowa, elazowej Woli oraz Sochaczewa;
- wycieczk i udzia w sprztaniu Cmentarza Wojennego w Biaobrzegach;

- wycieczk do Liwa, Wgrowa i Starowsi;

- wycieczk na grzybobranie do m. Grki Kosowskie;

- 10 wyjazdw na zajcia z odnowy biologicznej na Basenach Termalnych
w Mszczonowie;

SPARTAKIADY I SPOTKANIA

- 28 maja ? udzia w II Spartakiadzie Seniorw w Nasielsku. Uczestniczyy w niej udzia reprezentacje: Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Serockiej Akademii Seniora. Nasi seniorzy zajli I miejsce, zdobywajc cztery puchary i kilka medali, w tym dwa zote.

- 24.08 VI Oglnopolska Parada Seniorw w Warszawie; udzia 8-osobowej delegacji Klubu Senior+ oraz 20 suchaczy LUTW i 10 z Seniorskiej Aktywnej Grupy Animatorw SAGA;

- 19.09. - I Spotkanie Integracyjne Legionowskich Klubw Seniora zorganizowane przez Klub Seniora ?AMICUS? przy kociele pw. Matki Boskiej Fatimskiej na Piaskach. Uczestniczyo w nim 15 seniorw z Klubu Senior+;

Czonkowie Klubu Senior+ na I Spotkaniu Integracyjnym Legionowskich Klubw Seniora

- spotkanie z komendantem Stray Miejskiej;

- spotkanie w siedzibie Pastwowej Stray Poarnej w Legionowie nt. ?Bezpieczestwa seniorw?;

- spotkanie z dyrektorem Miejskiego Orodka Kultury;

- spotkanie z dyrektor OPS w Legionowie;

- spotkanie z przedstawicielk Legionowskiego Wolontariatu;

- spotkanie z dziemi ze obka Miejskiego w Legionowie ?Motylkowy wiat?;

- spotkanie z okazji Dnia Dziecka ? na zakoczenie Roku Akademickiego w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z dziemi z Przedszkola Miejskiego w Legionowie im. Krla Maciusia.

WARSZTATY TEMATYCZNE

- 250 warsztatw kulinarnych, podczas, ktrych seniorzy przygotowywali potrawy wedug wasnych pomysw;

- 8 warsztatw kosmetycznych, prowadzonych przez profesjonaln kosmetyczk;

- 8 warsztatw rkodziea, podczas ktrych uczestnicy poznawali m.in. tajniki origami;

Warsztaty origami

- 16 warsztatw komputerowych w ramach ?kawiarenki internetowej?

- 12 warsztatw tanecznych, taniec solo;

- 8 warsztatw taca towarzyskiego

- 18 spotka w ramach ?kcika literackiego?.

Prace plastyczne seniorw Klubu (origami)

REHABILITACJA (ruchowa i umysowa)

Ponadto seniorzy brali udzia w zajciach gimnastyki ruchowej
i rehabilitacyjnej oraz w zajciach jogi i jogi miechem.
W drugim kwartale 2019 r. pomieszczeniach klubu uruchomiono dwie sale do gimnastyki ruchowej i rehabilitacyjnej. Dziki dofinansowaniu przez starostwo powiatowe zakupiono do nich dwa rowerki stacjonarne oraz wyposaono w przyrzdy do wicze, w tym ATLAS, podarowany przez maestwo seniorw z Legionowa. Dziki temu seniorzy, ktrzy mieli odpowiednie zawiadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, mogli codzienne wykonywa wiczenia relaksacyjne.

wiczenia relaksacyjne na przyrzdach

Ponadto, w czwartym kwartale 2019 r., w znajdujcej si w tym samym budynku co Klub, Przychodni MOJA uruchomiono nieodpatne zajcia gimnastyki rehabilitacyjnej dla Klubu Senior+. Seniorzy uczestniczyli w 70 sesjach rehabilitacyjnych (w trzech grupach po 10 minut na osob);

- Przez 4 tygodnie (po dwie godziny tygodniowo) odbyway si nieodpatne konsultacje i rozmowy z psychologiem;

- Przeprowadzono 36 spotka w ramach uruchomionej w kwietniu br. ?Akademii Umysu?, ktra oferowaa zajcia i zabawy umysowe, suce zachowaniu przez seniorw sprawnoci i jasnoci umysu;

KONFERENCJE I WYKADY

Seniorzy z Klubu Senior+ wzili take udzia w spotkaniach i dwudniowych zajciach ze specjalistami w legionowskiej ?Poczytalni? nt.: ?Moje finanse
i transakcje w sieci?
, dotyczce bezpieczestwa seniorw
w Internecie, korzystania z urzdze elektronicznych i zaatwiania spraw
w bankach, firmach i urzdach.

Uczestniczyli take w Konferencji:

- ?Ryzyka utraty sprawnoci Seniorw, diagnostyka, programy interwencyjne i rehabilitacja?.

Konferencja w legionowskiej ?Poczytalni?

- Konferencji: - ?Kardiologia i telemedycyna w opiece nad seniorami?;

- oraz wykadach:

- ?Bezpieczne przekazywanie majtku;

- ?Jak sprosta wyzwaniom wspczesnego wiata??

- ?Jak zintegrowa rodowisko osb starszych??

- ?Funkcjonowanie osoby starszej po mierci maonka?;

- ?Jesie czas odpoczynku, zabaw, wesel, ale i cikiej pracy w kulturach ludowych?;

Ponadto, brali udzia w licznych imprezach organizowanych przez Urzd Miasta, organizacje pozarzdowe i Miejski Orodek Kultury, takich jak:

- Festyn 40 Dni Legionowa, gdzie mieli wasne stoisko informacyjne;

- Festyn i Piknik Wojskowy przy DPD ARENA;

- Oglnopolski Konkurs Recytatorski;

- Koncert towarzyszcy XXXVIII Midzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej w kociele pw. w. Ducha w Legionowie;

- Druga edycja Festiwalu Szaniawskiego /w sali widowiskowej Ratusza Miejskiego/;

Seniorzy z Klubu Senior+ wzili take udzia m.in.:

- w koncercie Marka Majewskiego i Lubelskiej Federacji Dodnar;

- w koncercie ?Via Crucis? w rocznic mierci Jana Pawa II;

- w koncercie Zespou Artystycznego 50+ z okazji wiatowego Dnia Inwalidy;

- w recitalach Piotra Machalicy pt. ?Mj ukochany Mynarski? oraz Klementyny Umer pt. ?Kiedy mnie ju nie bdzie?;

- w Spotkaniu Kabaretowym Cezarego Pazury pt. ?Wujek Czarek na ywo?;

- w imprezie ?Misz-Masz? Artystyczny w legionowskiej ?Poczytalni?;

- w koncercie ?Trzy Kwartety? w ramach Salonu Artystycznego F. Chopina;

- w imprezie kulinarnej ?Festiwal Foodtracku?, jaka odbya si w macowy weekend przy legionowskiej ?Arenie?.

Ponadto, wsplnie z Legionowskim Uniwersytetem III Wieku, zorganizowano i przeprowadzono dwie zabawy taneczne oraz wieczorek taneczny na inauguracj Roku Akademickiego LUTW;

Na zakoczenie czci opisowej trzeba nadmieni, i Klub Senior+, jego zajcia, dokonania oraz uczestnicy zaj, systematycznie promowani byli
i opisywani w licznych artykuach na amach kwartalnika ?Legionowski Informator Senioralny?, w comiesicznym dodatku do Gazety Powiatowej ?Gos Seniora?, w miesiczniku ?Oglnopolski Gos Seniora? oraz ?Oglnopolskim Biuletynie UTW?.

Legionowska prasa senioralna

Nie sposb tu wymieni wszystkich przedsiwzi, w jakich seniorzy uczestniczyli. Ich przeprowadzenie nie byoby moliwe bez zaangaowania, pozyskanych z niemaym trudem, a 14 wolontariuszy, ktrzy z duym zaangaowaniem, bezinteresownie i nieodpatnie prowadzili wiele zaj. Organizowali, przygotowywali i prowadzili oni mi.in.: ?Akademi Seniora? ? Robert Kozio, kcik poezji ? Hanna Przymusiska, kurs jzyka rosyjskiego ? Marina Biskupska, warsztaty tematyczne, w tym kosmetyczne ? Halina Karska oraz origami Krystyna Kania, pogadanki wolontarystyczne ? Danuta Gawkowska, kursy komputerowe ? Boena Malesa, treningi umysu oraz wycieczki i wyjazdy krajoznawcze ? Piotr Kijak, publikacje ? Tamara Stasiak, sprawy organizacyjne Kamil Piotrowski, dokumentacja fotograficzna ? Zbigniew Oczkowicz, Czesaw Karpiski, Grzegorz Cichocki.

Kierownik Klubu Senior+ Andrzej Karski

?KLUB SENIOR+ OFICJALNE OTWARTY?


20 lutego 2019 roku nastpio oficjalne otwarcie nowoczesnej placwki dla legionowskich seniorw Klub Senior+. Na uroczysto przybyo wielu zaproszonych goci, w tym wiceprezydent Legionowa Piotr Zadrony, przewodniczcy Rady Miejskiej, wicestarosta legionowski itd.

Oczywicie nie zabrako bohaterw tej uroczystoci legionowskich seniorw, ktrzy z tej placwki korzystaj ju od pierwszych dni lutego. To wanie oni, w ramach warsztatw kulinarnych przygotowali kilka pysznych ciast, ktrymi poczstowali przybyych goci.

LegionowskiUniwersytetTrzeciegoWieku

ul. marsz. Jzefa Pisudskiego 3
(wejcie od ul. Mikoaja Kopernika)

05?120 Legionowo


GODZINY OTWARCIA:

Poniedziaek?pitek: 08:00-16:00

ADRESE-MAILOWY:

spp-nadzieja@wp.pl;

uniwersytet.lutw@wp.pl

SEKRETARIAT:

tel.: /22/ 784- 05 -15

NUMER KONTA:

Bank Spdzielczy w Legionowie

94 8013 0006 2001 0006 6279 0002