Projekty (styczeń 2014)


Lp. nr umowy nazwa projektu od kogo data podpisania okres realizacji
1 WZiS.526.4.1.2014 Integracja środowiska seniorów
poprzez zorganizowanie
legionowskich senioraliów
Prezydent
Miasta Legionowo
24.04.2014 r. od 1.09.2014 r.
do 30.11.2014 r.
2 WZiS.526.4.1.2014 Aktywizacja seniorów poprzez
prowadzenie działań edukacyjnych
skierowanych szczególnie na rzecz
uczestników „Trzeciego Wieku”
Prezydent
Miasta Legionowo
24.04.2014 r. od 24.04.2014 r.
do 30.11.2014 r.
3 AL.524.26.2013 Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej wśród dorosłych
mieszkańców miasta w dziedzinie
„Szachy”
Prezydent
Miasta Legionowo
11.02.2014 r. od 06.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.
4 AL.524.27.2013 Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej wśród dorosłych
mieszkańców miasta w dziedzinie
„Brydż Sportowy”
Urząd
Miasta Legionowo
11.02.2014 r. od 06.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.
5 AL.524.24.2013 Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej wśród dorosłych
mieszkańców miasta w dziedzinie
„Pływanie”
Urząd
Miasta Legionowo
11.02.2014 r. od 06.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.
6 AL.524.25.2013 Rehabilitacja ruchowa wśród
dorosłych mieszkańców
miasta Legionowo
Urząd
Miasta Legionowo
17.01.2014 r. od 06.01.2014 r.
do 31.12.2014 r.
7 2/2014 Wspieranie aktywności seniorów
poprzez prowadzenie działalności
kulturalnej, edukacyjnej
oraz integracyjnej
Burmistrz Miasta
i Gminy Serock
24.02.2014 r. od 24.02.2014 r.
do 31.12.2014 r.
8 14/D/ES/2014 Wspieranie aktywności seniorów
poprzez prowadzenie działalności
kulturalnej, edukacyjnej
oraz integracyjnej w filii
Legionowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Nowym
Dworze Mazowieckim
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór
Mazowiecki
14.02.2014 r. od 14.02.2014 r.
do 31.12.2014 r.
9 54/U/2014 Wspieranie aktywności seniorów
poprzez prowadzenie działalności
kulturalnej, edukacyjnej
oraz integracyjnej w filii
Legionowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Nasielsku
Burmistrz
Nasielska
1.04.2014 r. od 1.04.2014 r.
do 30.06.2014 r.
10 146/U/2014 Wspieranie aktywności seniorów
poprzez prowadzenie działalności
kulturalnej, edukacyjnej
oraz integracyjnej w filii
Legionowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Nasielsku
Burmistrz
Nasielska
9.09.2014 r. od 1.10.2014 r.
do 17.12.2014 r.
11 4752/ASOS/2014 Edukacja i aktywność drogą
do poprawy jakości poziomu życia
osób starszych
w powiecie legionowskim
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej.
24.06.2014 r. od 31.03.2014 r.
do 31.12.2014 r.
12 E1/1854
Projekt finansowany
z Funduszy EOG
„Legionowianie 60+
współtworzą senioralną
strategię Miasta”
Fundacja Batorego   od 1.03.2014 r.
do 31.03.2015
13 E2/1918
Projekt finansowany
z Funduszy EOG
„Nasielszczanie 60+
współtworzą senioralną
strategię Miasta”
Fundacja Batorego   od 1.10.2014 r.
do 31.10.2015 r.