Informator – rok akademicki 2015/2016


Rok akademicki 2015/2016


Patronat organizacyjny


Patronat medialny


Patronat naukowy


II semestr 2016 r.

Projekty realizowane w 2016 r.
 1. Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników Uniwersytetów „Trzeciego Wieku” w okresie od 01.03.2016 r. do 30.11.2016 r. – dofinansowanie przez Prezydenta Miasta Legionowa
 2. Podnoszenie sprawności fizycznej seniorów poprzez organizację ćwiczeń z rehabilitacji ruchowej w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r. – dofinansowanie przez Prezydenta Miasta Legionowa
 3. Podnoszenie sprawności fizycznej seniorów poprzez organizację comiesięcznych wyjazdów na baseny termalne do Mszczonowa w okresie od 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – dofinansowanie przez Prezydenta Miasta Legionowa
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej-brydż sportowy- trening pamięci logicznego myślenia w okresie od 20.01.2016 do 31.12.2016 r. – dofinansowanie przez Prezydenta Miasta Legionowa

Wykłady II semestr 2015/2016

Data Tematyka Wykładowca Tytuł
4.03 ogólny red. Jakub Porada Tanie podróże po Europie
11.03 dr A. Bojarski Węgry
18.03 zdrowotny Instytut Polska Róża
1.04 bezpieczeństwo mec. Zbigniew Klejment Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych
8.04 ogólny Chiny
15.04 bankowy Narodowy Bank Polski Finanse seniora
22.04 ogólny dr hab. T. Aleksandrowicz religioznawstwo
6.05 bezpieczeństwo Policja Bezpieczny senior
13.05 podróże Mateusz Bajek Gruzja
20.05 ogólny Andrzej Sobierajski Integrujący walor kultury w środowisku lokalnym
3.06 bezpieczeństwo Straż miejska
10.06 ogólny dr Jacek Szczepański W obiektywie wroga Legionowo 1939–1940
17.06 bezpieczeństwo mgr Aneta Drążewska-Tkaczyk Problematyka przemocy domowej
24.06 Zakończenie roku akademickiego


W II semestrze zajęcia bezpłatne:

 1. Nauka języka rosyjskiego
 2. Warsztaty chóru Belcanto
 3. Warsztaty – papierowy świat matematyki
 4. Kawiarenka internetowa
 5. Zajęcia klubu brydżowego
 6. Zajęcia klubu szachowego
Wyjazdy do Mszczonowa (wtorki)
Wycieczki wyjazdy integracyjne

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2015/2016

Przedmiot Prowadzący Grupa Dzień Godz.
Sekcja lingwistyczna
j. angielski mgr Zbigniew Szymański I poniedziałek 9.00–10.30
II 10.35–12.05
III 12.10–13.40
I czwartek 9.00–10.30
II 10.35–12.05
III 12.10–13.40
mgr Ewa Wiśniewska pocz. 12.00–13.30
kont. wtorek 12.00–13.30
j. niemiecki mgr Paweł Przybylski I środa 8.00–9.30
II 9.45–11.15
pocz. piątek 8.00–9.30
j. rosyjski mgr Marina Biskupska   środa 9.00–10.30
Sekcja sportowa
Gimnastyka rehabilitacyjna mgr Mariola Majcher I wtorek 14.15–15.00
II 15.10–15.55
III 16.05–16.50
I czwartek 15.15–16.00
II 16.10–16.55
III 17.05–17.50
Gimnastyka relaksacyjna mgr Karolina Ziąbka I środa 9.00–9.45
II 10.00–10.45
III 11.00–11.45
Obsługa komputera i korzystanie z Internetu
Zajęcia komputerowe mgr Bożena Malesa II środa 10.30–12.00
pocz. poniedziałek. 9.15–10.45
Kawiarenka internetowa wszyscy piątek 9.45–11.15
Sekcja artystyczna
Warsztaty fotograficzne Piotr Żyła   wtorek 9.00–10.45
Warsztaty chóru „Belcanto” mgr Marek Pawłowicz   czwartek 10.30–12.00
  piątek 9.45–11.15
Warsztaty rękodzieła mgr Maria Lerska   poniedziałek 11.30–13.00
Warsztaty taneczne Marta Grzegorczyk pocz. piątek 9.45–11.15
zaaw. poniedziałek 10.15.11.45
Zajęcia klubowe
Klub szachowy „Hetman” mgr Leszek Bałda   czwartek 16.30–20.00
Klub brydżowy „Kier” mgr Jarosław Kostrzewa   wtorek 12.00–13.30
Stowarzyszenie Amazonek mgr Jadwiga Szuba   poniedziałek 16.30
Sekcja psychologiczna
Warsztaty treningu pamięci mgr Wanda Uszok   środa 12.00–13.30

Wy­kła­dy od­by­wa­ją się w piąt­ki, w go­dzi­nach od 11:30 do 13:00, w Sa­li du­żej LUTW w Le­gio­no­wie, ul. marsz. J. Pił­sud­skie­go 3. Wy­kła­dy są fi­nan­so­wa­ne z opłat se­me­stral­nych słu­cha­czy.


Plan wykładów ogólnych w roku akademickim 2015/2016

Data Tematyka Wykładowca Tytuł
9.10 lingwistyczna Relacja z wyjazdu do Lingen
16.10 ogólny Andrzej Pasławski Albania piękna nieznajoma
23.10 Chór Relacja z festiwalu w Wenecji
30.10 ogólny Samer Al Masri Syria
6.11 zdrowotne Dysfunkcje przewodu pokarmowego jako źródło wielu współczesnych chorób. Małgorzata Nitka psychodietetyk
13.11 ogólny Artur Bojarski Francja
20.11 zdrowotne Małgorzata Nitka – psychodietetyk Samolubny mózg – włącz myślenie
27.11 ogólny prof. A.Łuczak Współczesne konflikty wyznaniowe
4.12 zdrowotne Marlena Kurowska – psycholog Chcieć nie znaczy móc – poznaj siebie
11.12 ogólny Andrzej Pasławski Kosowo – podróż ponad podziałami
18.12 Wigilia
15.01 Marek Łasisz Panama
22.01 Dzień Babci i Dziadka
29.01 prof. Sławomir Sowiński Zderzenie cywilizacji
12.02 bezpieczeństwo Policja
19.02 ogólny dr Joanna Popielska Egipt
26.02 bezpieczeństwo Straż miejska
4.03 ogólny red. Jakub Porada Tanie podróże po Europie
11.03 dr A. Bojarski Węgry
18.03 zdrowotny Instytut Polska Róża
1.04 bezpieczeństwo mec. Zbigniew Klejment Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych
8.04 ogólny Chiny
15.04 bankowy Narodowy Bank Polski Finanse seniora
22.04 ogólny dr hab. T. Aleksandrowicz religioznawstwo
6.05 bezpieczeństwo Policja Bezpieczny senior
13.05 podróże Mateusz Bajek Gruzja
20.05 ogólny Andrzej Sobierajski Integrujący walor kultury w środowisku lokalnym
3.06 bezpieczeństwo Straż miejska
10.06 ogólny dr Jacek Szczepański W obiektywie wroga Legionowo 1939–1940
17.06 bezpieczeństwo mgr Aneta Drążewska-Tkaczyk Problematyka przemocy domowej
24.06 Zakończenie roku akademickiego

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany tematyki wykładów.


W nowym roku akademickim rozpoczynamy cykl zajęć wyjazdowych. Przewidujemy zajęcia warsztatowe w:

 1. Muzeum Historycznym w Legionowie
 2. Muzeum Techniki
 3. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 4. Cmentarz ewangelicki
 5. Cmentarz w Białobrzegach
 6. Spacery historyczne po Legionowie

O terminach słuchacze zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.


Spotkania integracyjno-artystyczne
 1. 3–6 czerwca 2016 r. Rewizyta gości z Volkshochschule Lingen

Imprezy rozrywkowe odbywają się w siedzibie LUTW w Legionowie.

W imprezach organizowanych przez LUTW mogą uczestniczyć członkowie terminowo wnoszący opłaty obowiązujące w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.


Zajęcia fakultatywne
(płatne dodatkowo)

Rok akademicki 2015/2016 obejmuje 33 tygodnie szkoleniowe, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.

Nauka języka angielskiego

Zajęcia prowadzi mgr. Zbigniew Szymański. Odpłatność roczna: 300 zł

 1. Poniedziałek:
  • Grupa I: godz. 9:00–10:30
  • Grupa II: godz. 10:40–12:10
  • Grupa III: godz. 12:20–13:50
 2. Czwartek:
  • Grupa I: godz. 9:00–10:30
  • Grupa II: godz. 10:40–12:10
  • Grupa III: godz. 12:20–13:50
Nauka języka angielskiego

Zajęcia prowadzi mgr Ewa Wiśniewska. Odpłatność roczna: 300 zł

 1. Czwartek:
  • Grupa I:godz. 12.00–13.30 początkująca
 2. Wtorek:
  • Grupa II: godz. 12:00–13:30
Nauka języka rosyjskiego

Zajęcia prowadzi Marina Biskupska. Odpłatność roczna: 300 zł

 1. Środa:
  • godz. 9.00–10.30
Nauka języka niemieckiego

Zajęcia prowadzi mgr Paweł Przybylski. Odpłatność roczna: 300 zł

 1. Środa:
  • godz. 8.15–9.45 – grupa początkująca
  • godz. 9:50–11.00 – zaawansowana
 2. Piątek:
  • godz. 8.00–9.30 – zaawansowana
  • godz. 9.00–10.30 – grupa początkująca
Nauka obsługi komputera

Zajęcia prowadzi Bożena Malesa. Odpłatność roczna: 350 zł

 1. Poniedziałek:
  • grupa I godz. 9:15–10:45 grupa początkująca
 2. Środa:
  • grupa II godz. 10:30–12:00 średnio zaawansowana
Gimnastyka rehabilitacyjna

Zajęcia prowadzi mgr Mariola Majcher. Odpłatność roczna: 200 zł. Dwa razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki) po 1 godzinie:

 1. Wtorek:
  • I grupa godz. 14.15–15.00
  • II grupa godz. 15.10–15.55
  • III grupa godz. 16.05–16.50
 2. Czwartek:
  • I grupa godz. 16.05–16.50
  • II grupa godz. 16.10–16.55
  • III grupa godz. 17.05–17.50
Gimnastyka relaksacyjna (przy muzyce)

Zajęcia prowadzi mgr Karolina Ziąbka. Odpłatność roczna 100 zł. Raz w tygodniu po 1 godzinie:

 1. Środa:
  • godz. 9.00–9.45 (I grupa)
  • godz. 10.00–10.45 (II grupa)
  • godz. 11.00–11.45 (III grupa)
Nauka tańca towarzyskiego

Zajęcia prowadzi Marta Grzegorzewska. Odpłatność roczna: 200 zł

 1. Piątek:
  • Grupa początkująca godz. 9:45–11:15
 2. Poniedziałek:
  • Grupa zaawansowana godz. 10.15–11.45
Chór „Belcanto”

Zajęcia prowadzi mgr Marek Pawłowicz. Dwa razy w tygodniu (czwartki godz.10:30–12:00, piątki godz.9:45–11:15). Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia fotograficzne

Prowadzący – do ustalenia. Odpłatność roczna: 300 zł. Wtorek godz. 9.00–10.30

Spotkania szachistów w Klubie „ Hetman”

Spotkania prowadzi Leszek Bałda. Zajęcia odbywają się w czwartki, w godz. 16:30–20:00. Zajęcia są bezpłatne.

Spotkania Brydżystów w Klubie „ Kier”

Spotkania prowadzi instruktor Jarosław Kostrzewa. Zajęcia odbywają się w wtorek od 12.00–13.30. Zajęcia są bezpłatne

Warsztaty rękodzieła artystycznego i sztuk pięknych

Spotkania prowadzi mgr Maria Lerska. Zajęcia odbywają się w. poniedziałki w godz. 11:30–13:00. Zajęcia są bezpłatne.

Internetowa kawiarenka seniora

Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 9.45–11.15. Opiekunka grupy – mgr Bożena Malesa. Kawiarenka jest bezpłatna

Warsztaty – treningi pamięci

Spotkania prowadzi mgr Wanda Uszok. Zajęcia odbywają się w środy w godz. 12:00–13:30. Opłata roczna 300 zł

Spotkania Klubu Amazonek

Opiekunka grupy – Jadwiga Szuba. Zajęcia odbywają się w drugi poniedziałek każdego miesiąca. od godz. 16.30

Wyjazdy do teatrów, kin i muzeów,

W wyjazdach mogą uczestniczyć wszyscy słuchacze Uniwersytetu. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, rodzaju oraz kosztów w roku akademickim 2015/2016 będą podawane przed wykładami. Zapisy na wyjazdy prowadzi Sekretariat LUTW.

Wyjazdy do Mszczonowa na baseny termalne

Wyjazd raz w miesiącu we wtorek o godz. 9.00

Pamiętajmy, że bycie studentem Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to jednocześnie zaszczyt i obowiązek. Wszyscy tworzymy wspólną rodzinę, za której dobro i rozwój jesteśmy współodpowiedzialni, a każdy z nas reprezentuje na zewnątrz cząstkę naszej małej społeczności.

Z życzeniami wielu wspaniałych chwil w zdobywaniu wiedzy i nowych przyjaciół.

Zarząd Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku