Wydarzenia (maj 2016)


Najważniejsze wydarzenia maju 2016 roku

  1. 4 maja godz. 1200 w Sali telewizyjnej LUTW zebranie Starostów
  2. 6 maja godz. 1130 w Sali wykładowej Uniwersytetu Legionowo ul. Piłsudskiego 3, odbędzie się wykład „Bezpieczny senior” spotkanie z policjantem
  3. 8 maja godz. 1900 Koncert piosenki patriotycznej – chór Belcanto, sala widowiskowa Ratusza
  4. 13 maja godz. 1130 w Sali wykładowej Uniwersytetu Legionowo ul. Piłsudskiego 3, odbędzie się wykład redaktor Mileny Rachid Chehab „Być kobieta być kobietą … w Libanie”
  5. 20 maja o godz. 1130 w Sali wykładowej Uniwersytetu Legionowo ul. Piłsudskiego 3, odbędzie się wykład „Integrujący walor kultury w środowisku lokalnym” Andrzej Sobierajski
  6. 20 /21 maja wyjazd na olimpiadę uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach
  7. 24 maja godz. 1000 wyjazd na baseny termalne do Mszczonowa
  8. 27 maja zajęcia odwołane

Zajęcia fakultatywne: wg oddzielnego programu
Szczegółowe informacje na stronie: www.lutw.net lub w sekretariacie: 22 784-05-15.


Koncert historyczno-muzyczny