Wydarzenia (listopad 2012)


Informacja

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że jest współrealizatorem zadań publicznych Gminy Legionowo w następującym temacie na rok 2013:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta Legionowo:
Szachy,
Pływanie,
Gimnastyka rehabilitacyjna.
Wymienione wyżej zadanie publiczne jest współfinansowane z budżetu Gminy Legionowo.


Informacja

Zarząd Stowarzyszenia uprzejmie informuje, że jest współrealizatorem zadań publicznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w temacie:
„Edukacja Osób Starszych”
na rok 2012/2013:

Wymienione wyżej zadanie publiczne jest współfinansowane z budżetu MPiPS.