Władze klubu


Jadwiga Szuba – przewodnicząca
Marianna Trojanowska – z-ca przewodniczącej
Ewa Maksimiuk – skarbnik
Danuta Księżak – czlonek zarządu